Wymarzony ogród wymaga odpowiedniego przygotowania jeszcze przed jego założeniem. Zazwyczaj po zakończonej budowie na działce panuje nieład.  Konieczne jest jej posprzątanie (usunięcie resztek gruzu i odpadów budowlanych), pozbycie się chwastów, niwelacja (wyrównanie) i odwodnienie terenu oraz dowiezienie urodzajnej gleby, czyli humusu. Wszystkie te prace możemy wykonać na Państwa życzenie.

Wyrównanie terenu najczęściej wykonuje się ciężkim sprzętem. Nadając działce kształt, należy pamiętać o tym, że spadki terenu powinny odprowadzać wodę opadową na zewnątrz działki i nie powinny być skierowane do zabudowań. Rozwiązaniem ułatwiającym jest montaż korytek spustowych. Na podmokłym terenie niezbędne może się okazać założenie drenażu, który będzie odprowadzał wodę do rowu lub niewielkiej studni.

Istotnym elementem prac jest także spulchnienie glebogryzarką. Dzięki temu zabiegowi ziemia stanie się rozluźniona i czysta. W przypadku gleb ubogich powinniśmy zadbać też o odpowiednie nawożenie.

Dane firmy

Nova Garden

NIP: 113-220-33-67

REGON: 140548962

Dane adresowe

Nova Garden

ul. Brzozowa 24

05-077  Warszawa